Jaarrekening Stichting

SCIK

Sociale en Culturele Initiatieven Kalenberg (ANBI)

Jaarrekening SCIK 2022.

Inkomsten:

Subsidie gemeente Steenwijkerland (Rietfestival)

5000,00

Sponsoring particulieren

150,00


____________________________________

Totaal

5150,00

Uitgaven:

Bankkosten:

170,40

Resultaat

Resultaat:

4979,60

Saldo:

Saldo 01-01-2022:

427,26

Saldo 31-12-2022:

5406,86


____________________________________

Toename

4979,60

Toelichting bij de jaarrekening:

Het jaar 2022 stond in het kader van de voorbereidingen van de eerste editie van het Rietfestival te organiseren op zaterdag 15 juli 2023. De gemeente Steenwijkerland heeft een subsidie van 5000 euro toegekend en uitbetaald. Daarnaast hebben een aantal individuele sponsoren een bijdrage geleverd.

Er zijn toezeggingen verkregen van meerdere instellingen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds, het VSB fonds en het Bercoopfonds. Deze subsidies worden in het jaar 2023 overgemaakt.

Sociale en Culturele Initiatieven Kalenberg (ANBI)

stichtingscik@gmail.com

RSIN 854186566